Outsourcing

 • Bezpečnosť práce

 • Životné prostredie

 • Ochrana pred požiarmi

 • Revízie tech. zariadení

Sme jedna z najväčších firiem v odbore

2 200+

Aktívnych
klientov

Kladieme dôraz na dlhodobú spoluprácu; s väčšinou klientov sme dlhé roky a dnes už aj desaťročia.

335 000 €

Špeciálne
poistenie

Garantujeme poistenie za škodu 335 000 € a disponujeme unikátnym poistením za prípadné pokuty štátneho dozoru vo výške 166 000 €

100+

Kmeňových
pracovníkov

Počas rokov sme vybudovali v ČR unikátny expertný tým s viac ako 100 vlastnými kmeňovými pracovníkmi.

15 000+

Obsluhovaných
pracovísk
v ČR a SR

Pôsobíme po celom území ČR a SR, kombinujeme jednotný štandard kvality s regionálnym prístupom. Naši technici sú vo všetkých regiónoch, v prípade problému dorazia na miesto v najkratšom možnom termíne.

ISO

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

100 000+

Realizovaných
školení ročne

Školíme na mieste s lektorom aj prostredníctvom e-learningu, ponúkame štandardné kurzy aj kurzy Vám na mieru.

Bezpečnost práce Civop slider_administrativa.png Bezpečnost práce Civop slider_doprava.png Bezpečnost práce Civop slider_lekarstvi.png Bezpečnost práce Civop slider_obchodni_retezce.png Bezpečnost práce Civop slider_stavebnictvi.png Bezpečnost práce Civop slider_telekomunikace.png Bezpečnost práce Civop slider_vyroba.png
prouzek_na_obrazek

Zaistíme kompletný odborný outsourcing bezpečnosti práce BOZP v zmysle požiadaviek legislatívy vrátane právnej garancie s dôrazom na minimalizáciu incidentov v BOZP. Zaisťujeme aj ISO 14001, 45001.

Podrobnosti

Bezpečnosť
práce

Zaistíme kompletný odborný outsourcing ochrany pred požiarmi v zmysle požiadaviek legislatívy vrátane právnej garancie vrátane špeciálnej dokumentácie, jednanie s úradmi, HaZZ atď.

Podrobnosti

Ochrana
pred požiarmi

Ochrana Životného prostredia (ŽP) zahŕňa zaistenie viacerých širokých oblastí od ochrany ovzdušia či vôd až po odpady. Prijaté opatrenia majú predchádzať potenciálnym rizikám a viesť k zodpovednému prístupu pri využívaní prírodných zdrojov.

Podrobnosti

Životné
prostredie

Komplexný systém CIVOP System® umožňuje riešiť revízie a kontroly technických zariadení vr. školení obslúh podľa požiadaviek klientov vo všetkých hlavných oblastiach ako sú: zdvih, tlak, plyn, elektro, spalinové cesty alebo vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.

Podrobnosti

Revízie a kontroly
technických zariadení
vr. školení obslúh

Komplexní systém umožňuje elektronicky riadiť, evidovať, strážiť a objednávať preventívne lekárske služby, prehliadky a akékoľvek školenia podľa potrieb klienta. Služby sú riešené cez CALL centrum CIVOP pri využití webovej aplikácie pre desiatky tisíc zamestnancov ročne.

Podrobnosti

Systém
evidence PZS
a školenie pre
veľkých klientov

Informačný systém vyvinutý špeciálne pre manažérske riadenie oblasti BOZP, OPP, ŽP a revízií.

 • formou unikátnej webovej aplikácie
 • efektívne šetrí čas manažérom
 • umožňuje prehľad nad všetkými realizovanými a plánovanými aktivitami na všetkých prevádzkach zákazníka (kontroly pracovísk, evidencia závad, školení, dokumentácie, revízie, apod.)
 • responzívne zobrazenie s optimalizáciou na mobily a tablety vr. aplikácie na Android a Apple store
 • Modulové riešenie s pridávaním modulov napr. systém evidencie školení, LP, Revízií, Auditov, el. kniha úrazov, Skoronehody ai.

Manažérsky
informačný
systém
BOZP

Školenie formou E-learningu:

 • On-line školenie prostredníctvom webovej aplikácie, alebo formou SCORM modulu
 • Systém automatických výziev termínov školení zamestnancov a reporting vedúcim zamestnancom
 • Klientska časť s možnosťou editácie prehľadu školených osôb a kontrolingu stavu e-learningových školení
 • Možnosť nastavenia preberania dát o nástupoch od zákazníka so zabudovanou maticou školení a automatickými výzvami
 • Základné školenie BOZP a PO + možnosť tvorby nových modulov

Sme schopní riešiť akékoľvek školenie s lektorom.

Podrobnosti

E-learning
a školenie
s lektorom

Výkon činností koordinátora BOZP na stavenisku pri príprave aj realizácii stavby vychádza z podmienok zákona a potrieb zákazníka.

Podrobnosti

Koordinátor
BOZP

Referencie

Poskytujeme služby pre viac ako 2 200 klientov na viac ako 15 000 pracoviskách v ČR a SR.

Zistite stav BOZP a OPP u Vás vo firme

On-line test BOZP a OPP