Outsourcing

 • Bezpečnosť práce

 • Životné prostredie

 • Pracovná zdravotná služba

 • Ochrana pred požiarmi

 • Revízie tech. zariadení

Sme jedna z najväčších firiem v odbore

2 500+

Aktívnych
klientov

Kladieme dôraz na dlhodobú spoluprácu; s väčšinou klientov sme dlhé roky a dnes už aj desaťročia.

335 000 €

Špeciálne
poistenie

Garantujeme poistenie za škodu 335 000 € a disponujeme unikátnym poistením za prípadné pokuty štátneho dozoru vo výške 166 000 €

100+

Kmeňových
pracovníkov

Počas rokov sme vybudovali v ČR unikátny expertný tým s viac ako 100 vlastnými kmeňovými pracovníkmi.

15 000+

Obsluhovaných
pracovísk
v ČR a SR

Pôsobíme po celom území ČR a SR, kombinujeme jednotný štandard kvality s regionálnym prístupom. Naši technici sú vo všetkých regiónoch, v prípade problému dorazia na miesto v najkratšom možnom termíne.

ISO

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

100 000+

Realizovaných
školení ročne

Školíme na mieste s lektorom aj prostredníctvom e-learningu, ponúkame štandardné kurzy aj kurzy Vám na mieru.

Bezpečnost práce Civop slider_administrativa.png Bezpečnost práce Civop slider_doprava.png Bezpečnost práce Civop slider_lekarstvi.png Bezpečnost práce Civop slider_obchodni_retezce.png Bezpečnost práce Civop slider_stavebnictvi.png Bezpečnost práce Civop slider_telekomunikace.png Bezpečnost práce Civop slider_vyroba.png

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Administratíva

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Doprava a skladovanie

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Lekárstvo

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Obchodné reťazce

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Stavebníctvo

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Telekomunikácie a IT

Pre všetky firmy od najmenších adminov až po najväčšie priemyselné podniky v SR

Výroba

prouzek_na_obrazek

Zaistíme kompletný odborný outsourcing bezpečnosti práce BOZP v zmysle požiadaviek legislatívy vrátane právnej garancie s dôrazom na minimalizáciu incidentov v BOZP. Zaisťujeme aj ISO 14001, 45001.

Podrobnosti

Bezpečnosť
práce

Zaistíme kompletný odborný outsourcing ochrany pred požiarmi v zmysle požiadaviek legislatívy vrátane právnej garancie vrátane špeciálnej dokumentácie, jednanie s úradmi, HaZZ atď.

Podrobnosti

Ochrana
pred požiarmi

Ochrana Životného prostredia (ŽP) zahŕňa zaistenie viacerých širokých oblastí od ochrany ovzdušia či vôd až po odpady. Prijaté opatrenia majú predchádzať potenciálnym rizikám a viesť k zodpovednému prístupu pri využívaní prírodných zdrojov.

Podrobnosti

Životné
prostredie

Komplexný systém CIVOP System® umožňuje riešiť revízie a kontroly technických zariadení vr. školení obslúh podľa požiadaviek klientov vo všetkých hlavných oblastiach ako sú: zdvih, tlak, plyn, elektro, spalinové cesty alebo vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.

Podrobnosti

Revízie
a kontroly

Technická zařízení vč. školení obsluh

Činností pracovnej zdravotnej služby:

 • Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia
 • Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce
 • Hodnotenie zdravotných rizík
 • Vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov

Pracovná
zdravotná
služba

Komplexní systém umožňuje elektronicky riadiť, evidovať, strážiť a objednávať preventívne lekárske služby, prehliadky a akékoľvek školenia podľa potrieb klienta. Služby sú riešené cez CALL centrum CIVOP pri využití webovej aplikácie pre desiatky tisíc zamestnancov ročne.

Systém
evidence
školenie

Informačný systém vyvinutý špeciálne pre manažérske riadenie oblasti BOZP, OPP, ŽP a revízií.

 • formou unikátnej webovej aplikácie
 • efektívne šetrí čas manažérom
 • umožňuje prehľad nad všetkými realizovanými a plánovanými aktivitami na všetkých prevádzkach zákazníka (kontroly pracovísk, evidencia závad, školení, dokumentácie, revízie, apod.)
 • responzívne zobrazenie s optimalizáciou na mobily a tablety vr. aplikácie na Android a Apple store
 • Modulové riešenie s pridávaním modulov napr. systém evidencie školení, LP, Revízií, Auditov, el. kniha úrazov, Skoronehody ai.

Manažérsky
informačný
systém
BOZP

Školenie formou E-learningu:

 • On-line školenie prostredníctvom webovej aplikácie, alebo formou SCORM modulu
 • Systém automatických výziev termínov školení zamestnancov a reporting vedúcim zamestnancom
 • Klientska časť s možnosťou editácie prehľadu školených osôb a kontrolingu stavu e-learningových školení
 • Možnosť nastavenia preberania dát o nástupoch od zákazníka so zabudovanou maticou školení a automatickými výzvami
 • Základné školenie BOZP a PO + možnosť tvorby nových modulov

E-learning

Školenie formou lektorom CIVOP:

 • Zaisťuje legislatívne povinnosti a pomáha rozvíjať schopnosti zamestnancov v oblasti BOZP, PO a ŽP
 • Zaistí aj špeciálne povinnosti pre školenie technických zariadení a obslúh Elektro, Plyn, Tlak, Zdvih, školenia VZV, žeriavnikov (základná / opakované) ai.
 • V kombinácii so systémom evidencie zaistí komplexnú evidenciu všetkých školenia, nastavenie matice školenia a automatické výzvy
 • Široké know-how špecialistov CIVOP umožní aj špeciálne školenie na mieru
Podrobnosti

Školenie
s lektorom

Výkon činností koordinátora BOZP na stavenisku pri príprave aj realizácii stavby vychádza z podmienok zákona a potrieb zákazníka.

Podrobnosti

Koordinátor
BOZP

Referencie

Poskytujeme služby pre viac ako 2 200 klientov na viac ako 15 000 pracoviskách v ČR a SR.

Zistite stav BOZP a OPP u Vás vo firme

On-line test BOZP a OPP