Váš špecialista pre outsourcing bezpečnosti
práce, požiarnej ochrany, životného prostredia,
odborných prehliadok a odborných skúšok
a revízia zariadení

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci BOZP
Ochrana pred požiarmi OPP
Životné prostredie ŽP
Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení (revízie)

Pro všetky firmy a organizácie od najmenších
administratívnych firiem až po najväčšie priemyselné
podniky v SR.

main_pozadi_l main_pozadi_r

Bezpečnost práce Civop pic_administrativa.jpg Bezpečnost práce Civop pic_lekarstvi.jpg Bezpečnost práce Civop pic_retezce.jpg Bezpečnost práce Civop pic_sklad.jpg Bezpečnost práce Civop pic_stavebnictvi.jpg Bezpečnost práce Civop pic_telekomunikace.jpg Bezpečnost práce Civop pic_vyroba.jpg
prouzek_na_obrazek

CIVOP a bezpečnosť práce (BOZP)

Kto sme v oblasti: bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi, životné prostredie, odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení?

  • Viac ako 20 rokov na trhu BOZP – Na trhu bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, životného prostredia, odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení poskytujeme komplexné služby na mieru požiadaviek a potrieb zákazníkovi.
  • Naše referencie aktívnych klientov zahŕňajú ako retailové, tak výrobné spoločnosti od najmenších administratívnych firiem až po najväčšie priemyselné podniky s vysokou zložitou problematikou bezpečnosti práce – Služby BOZP, OPP a ŽP poskytujeme v rámci dlhodobých vzťahov s klientmi. Väčšina našich zákazníkov je s nami už viac ako 5-10 rokov.
  • Služby vo všetkých regiónoch SR vrátane prevádzok v ČRBezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia poskytujeme v rámci našich služieb prostredníctvom vlastných zamestnancov pre celú SR. Známe tak dobre regionálne špecifiká našich klientov. Zaisťujeme všetky služby i v Čechách opäť prostredníctvom vlastných, miestnych zamestnancov, expertov BOZP, OPP a ŽP.
  • V rámci komplexného systému BOZP a PO CIVOP Systém® pre Vás zaistíme odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení podľa Vašich požiadaviek.
  • Silný odborný team - počas rokov sme vybudovali unikátny tým kmeňových pracovníkov, expertov BOZP, OPP a ŽP a ďalších. Vďaka tomu môžeme ponúknuť unikátne odborné know how z oboru bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi i ochrana životného prostredia.
  • Štandard dodávky služieb pre firmy rôznej veľkosti a zo všetkých sektorov – Naše služby BOZP, OPP a ŽP dodávame vo forme štandardizovaného systému CIVOP System®. Systém je neustále rozvíjaný a garantuje maximálnu kvalitu služieb bezpečnosti práce a zároveň nákladovú efektivitu pre klienta.
  • Garancia poistenia škody a pokút štátneho dozoru - V rámci nášho podnikania poskytujeme garanciu klientom prostredníctvom poistenia na škodu vo výške 30 mil. Kč a taktiež unikátneho poistenia na úhradu prípadných pokút od štátneho dozoru BOZP, OPP alebo ŽP vo výške 1 mil. Kč.
  • Rozvoj odborného know how, členstvo a spolupráca so štátnymi orgánmi a inštitúciami v SR. Bohaté skúsenosti z kontrol dozorných orgánov.

Naše služby

Prihlásenie do online aplikácie školenia bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a vodičov referentov.