CIVOP SYSTEM®

SLUŽBY BOZP, OPP a ŽP SÚ POSKYTOVÁNÉ VO FORMĚ STANDARDIZOVANÉHO SYSTÉMU CIVOP SYSTEM®

CIVOP System® je komplexný, štandardizovaný a permanentne odborne rozvíjaný systém outsourcingu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a životného prostredia (ŽP).

CIVOP System® umožňuje predovšetkým efektívne dodávať služby:

  • Maximálna garancia súladu stavu BOZP, OPP a ŽP na pracovisku klienta s legislatívou
  • Maximálna úspora času zamestnancov klienta pri potrebnej súčinnosti
  • Minimalizovať náklady klienta
  • Efektívne a úspešné riešenie kontrol štátneho dozoru (CIVOP System® je za viac ako 15 rokov užívania inšpektorom štátneho dozoru dobre známy)


Komplexný systém je maximálne variabilný a ide ho „ušiť na mieru“ každej spoločnosti bez ohľadu na počet jej zamestnancov či pracovísk. Základné varianty:

CIVOP SYSTEM®

BASIC

MEDIUM

SPECIAL

Najjednoduchší variant komplexného systému je určený výhradne malým firmám s maximálnym počtom 15 zamestnancov a prevažne

s jedným pracoviskom

Najrozšírenejší variant komplexného najčastejšie využívajú spoločnosti s počtom zamestnancov medzi 16 až 200, ktorí pracujú na jednom i viac pracoviskách.

Najobsiahlejší variant systému BOZP, OPP a ŽP je zameraný na korporácie s veľkým počtom zamestnancov (cca 300 až 2000) a sieti prevádzok po celej SR.


Realizácia komplexného systému CIVOP System® prebieha v dvoch etapách.

Civop System


1. Zavedenie systému


Behom obdobia zavádzania systému je uskutočnená základná podrobná kontrola pracovísk klienta, sú identifikované základné nedostatky, zmapovaná situácia v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a životného prostredia. Ďalej je spracovaná potrebná základná dokumentácia a uskutočnené všetky nutné kroky k odstráneniu zistených nedostatkov. Dĺžka tohoto obdobia záleží na oblasti podnikania a veľkosti klienta (počtu pracovísk).

2. Poskytovanie následných služieb

Pre zavedenie systému pokračuje v druhej etape poskytovanie následných služieb BOZP, OPP a ŽP. Behom tejto etapy sú priebežne uskutočnené všetky činnosti, ktoré zaisťujú fungovanie oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a životného prostredia na európskej úrovni tj periodické preventívne kontroly, odstraňovanie nedostatkov, aktualizácia podľa zmien v legislatíve, poradenstvo, organizácie školení a odborných prehliadok a skúšok (revízií) atď.