STRUČNÁ HISTÓRIA CIVOP

Firma CIVOP  bola  založená roku 1994. Špecializuje sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) a má dlhodobé skúsenosti so subdodávateľským outsourcingom BOZP a OPP pre klientov z rôznych sektorov v Českej i Slovenskej Republike. V priebehu posledných rokov sme pridali ďalšie služby ako je ochrana životného prostredia (ŽP) a odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) zariadení. V oblasti revízií sme schopný outsourcovať hocijaké zaistenie od sledovania termínov revízií, zaistenie revízií až po odstránenie, opravy nedostatkov.

Dlhoročné skúsenosti získané spoluprácou s radou spoločností pomohli k vzniku originálneho komplexného systému BOZP a OPP s názvom CIVOP System.

Od začiatku svojej existencie sa CIVOP zameral na špičkové spoločnosti, ktorým ponúkal kvalitné služby outsourcingu s vysokými garanciami. Tento obchodný model umožnil spoločnosti expandovať a získať veľký počet významných klientov.

V súčasnej dobe zamestnáva skupina CIVOP viac než 100 kmeňových zamestnancov, a počet klientov presahuje 2 200, pričom CIVOP uskutočňuje odborné činnosti na viac než 15 000 pracoviskách v Čechách i na Slovensku.

CIVOP disponuje potrebnou infraštruktúrou a vlastní všetky potrebné certifikáty a osvedčenia z oblasti BOZP a OPP. Niektorí špecialisti získali certifikáty i pre ďalšie špeciálne kvalifikácie.

Spoločnosť má tiež zavedený integrovaný systém riadenia certifikovaný podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Politika spoločnosti

V súčasnosti poskytuje CIVOP SLOVAKIA, s.r.o. nadštandardnú garanciu kvality služieb BOZP, OPP a ŽP pre všetky typy spoločností. Súčasťou týchto garancií je špeciálne profesionálne poistenie (okrem štandardného poistenia), ktoré kryje i prípadné pokuty zo strany kontrolných a dozorných orgánov a ktorým disponuje len veľmi málo právnických osôb v odbore služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.