Referencie

Poskytujeme služby pre takmer 1700 klientov na viac ako 7000 pracoviskách v Čechách i na Slovensku.

Medzi vybrané firmy, u ktorých skupina CIVOP zaviedla a spravuje komplexný systém BOZP a OPP, ŽP patrí napríklad:

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požiarnej ochrany
Pražská 11, 811 01 Bratislava

a

Tel: + 421 903 470 274
E-mail: civop@civop.sk